Archive for September, 2016

WGA INAUGURATION RACE

Tuesday, September 27th, 2016

Dnešní report je přímo od WGA. Jejich prvního závodu se zúčastnil jediný basenji Manzi TTT Ekibondo. Manzi absolvoval skvěle oba rozběhy, ale bohužel ve finálovém běhu zastavil a nebyl hodnocen v tomto závodě. WGA je nová organizace a otevírá basenjíkům nové možnosti běhání v Evropě. Více o prvním běhání na váhu se dozvíte níže a všechny informace naleznete na webu WGA http://www.wgaeu.org/ S dalšími dotazy se můžete obrátit přímo na WGA, na mě anebo na Václava Holocha od italáčků. Na dojmy z akce pak na slečnu Lucku Lenfeld nebo Terku Markovou, které se akce přímo zúčastnily.

“V sobotu, dne 24.9.2016, WGA ve spolupráci s MAVE a CGWF uspořádala svůj první váhový dostih nazvaný WGA INAUGURATION RACE
Dostih se konal na dráze Agarpark Alsónemédi v Maďarsku a byl vypsán zároveň jako Mezinárodní mistrovství ČR 2016 WGA. Podmínkou udělení titulu byla účast minimálně 3 startujících v plemeni u vipetů a italských chrtíků ve váhové třídě. Zjištěním je to, že kdo si zdejší dráhu neodzkouší, může být tak trochu v nevýhodě.
Závodníci se museli prokázat platnou jakoukoliv dostihovou licencí nebo tréninkovou kartou s minimálně 2 splněnými společnými běhy. Minimální dosažený věk byl, italští chrtíci a vipeti 15 měsíců, ostatní plemena 18 měsíců. Italští chrtíci, whippeti, ostatní malá plemena běželi 370 m, senioři 280 m, ostatní plemena 480m.
Dráha byla písková s vnitřním nekonečným zajícem “Schultz system” s videočasomírou. Závodníci si mohli vyzkoušet specifiku klopených zatáček, kvalitního povrchu dráhy, na které se příští rok poběží Mistrovství Evropy v dostizích.
Areál dráhy je velký, součástí jsou vodní plochy, na kterých si lze zarybařit, v zadní části je rallycrossová tréninková trať pro automobily. Všude již byly znát přípravy na nadcházející velkou událost.
Při přejímce probíhala veterinární kontrola, vážení a kontrola splnění podmínek dvou společných běhů.
Běhalo se fakticky dle řádu FCI s výjimkou dotčených ustanovení daných systémem běhání na váhové kategorie a systémem oceňování WGA. V případě sporu bylo rozhodné stanovisko vedoucího závodu, což účastníci akceptovali, sebekriticky přiznávám, že se mi dvě situace nepodařilo rozhodnout optimálně za což se omlouvám, je to pro příště ponaučení.
Italští chrtíci a vipeti startovali ve váhových kategoriích, postup byl podle časů, greyhoundi běželi pouze finále. Rozběhy italských chrtíků se běhali po dvou nebo po třech, finále potom ve vahách dohromady.. Střední třída nám běžela dokonce B finále.
Italských chrtíků se přihlásilo celkem 22 a vzhledem k jejich rozložení podle uvedených vah v přihláškách jsem nakonec oprášil svojí tabulku šesti vah, což se v praxi projevilo jako rozumné, neboť to optimalizovalo počáteční rozvrstvení váhově vyrovnaných soupeřů.
Závod byl velmi kvalitně sponzorsky zajištěn, firma DG DogGear poskytla dečky, kokardy, obojky a další krásné pejskařské potřeby. České zastoupení firmy Husse poskytlo kvalitní krmení a konzervy. Veterinární váhu nám sponzorovala firma pana Siegla Izolační materiály s.r.o.
Velmi příjemné pro nepřítomné, ale i pro přítomné nám zajistila sponzorsky firma JOURNAL s.r.o. a je to celodenní časosběrné filmování celé události na profesionální úrovni s následnou postprodukcí s finálním vytvořením filmu s ozvučením, rozhovory, běháním a to s anglickými titulky. Film bude volně přístupný.
Když už jsme u filmování, tak příjemným zdržením bylo dvouhodinové natáčení show maďarské televize s oblíbenými herci, která sice nesouvisela s naším závodem, ale v průběhu závodu nám vyblokovala dráhu i prostor stupňů vítězů. Dokonce si půjčili naše kokardy.
Den byl nádherný, příjemné počasí, zkrátka pohoda. Děkuji všem účastníkům za případnou shovívavost a budeme se těšit na další závody v roce 2017 o kterých budeme včas informovat. Sice jsme odběhali pouze 37 psů v závodě, ale ještě jsme odběhali dalších 37 psů v tréninku, což není zrovna málo. My jsme spokojení, neboť s maďarským technickým zázemím jsme akci zabezpečili ve 3 lidech. Poděkování největší panu Anndrás András Schultz a jeho týmu, panu Buzkovi CGWF a Terka Marková za WGA. Další díky všem co v případě potřeby pomohli. (Foto Martin Petlach)”

 

alsomedi

Posted in Uncategorized | Comments Off on WGA INAUGURATION RACE


Mistrovství Moravy

Tuesday, September 20th, 2016

Závod Mistrovství Moravy vyhrál Ravanne – Possum Creeks Atumpan v čase 31,06s, nejlepší fenou a Mistryní Moravy se stala Kali Hánáček. Gratulujeme!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mistrovství Moravy


MČR

Sunday, September 11th, 2016

Mistry ČR pro rok 2016 se stali Dhahabu Salasirian a Carambola Kandali Santon. Oba získali v nabité konkurenci 13 basenji také CACT.

Gratulujeme!

Posted in Uncategorized | Comments Off on MČR