ČESKÝ COURSINGOVÝ ŠAMPION

Podmínky pro udělení titulu „COURSINGOVÝ ŠAMPION ČR“

K získání tohoto titulu musí pes/fena získat:

1. 3x čekatelství CACT z coursingu a to nejméně ve dvou závodních sezonách (jedna sezona = kalendářní rok).

2. K tomu dále ocenění nejméně „velmi dobrý“, ve věku nad 15 měsíců (a to ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů, vítězů), od dvou různých rozhodčích ze dvou výstav zastřešených ČMKU. Alespoň jedno ocenění musí získat mezi prvním a posledním CACTem (to je po prvním a před třetím CACTem).

3. Získá-li CACT pes/fena, který již má potvrzený titul Coursingový šampion ČR, platí Res. CACT jako CACT. Potvrzení titulu si majitel s Res. CACT ověří na sekretariátu ČMKU. Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT karet z coursingu, výstavních posudků a průkazu původu psa/feny.