DOSTIHOVÝ & COURSINGOVÝ VÍTĚZ (ČMKU)

POZOR!!! od 1.3.2022 změna bodování.

Dostihový vítěz roku se uděluje v kategoriích – dospělý, senior a sprinter. Uděluje se za každé plemeno a pohlaví zvlášť. Titul uděluje DaCK na základě výsledků bodovacích dostihů. Titul může získat pouze pes, který startuje na licenci ČMKU. Podmínky soutěže o titul Dostihový vítěz roku upravuje Národní dostihový a coursingový řád v kapitole 2.4.5 .

Body se přidělují dle počtu začínajících psů v prvních rozbězích a výsledného pořadí. (Pokud mix běží, přiděluje se dle výsledku mixu.)

Např. Startujících 10 => 1.místo FA – 10b., 2.místo FA– 9b., 3.místo FA – 8b., 4. místo FA – 7b., 5.místo FA – 6b., 6.místo FA – 5b ., 1.místo FB – 4b., 2.místo FB – 3b., 3.místo FB – 2b., 4.místo FB – 1b.

Započítávají se výsledky za polovinu + 1 dostih ze souhrnného počtu uskutečněných bodovacích dostihů v příslušném roce.

Získá-li pes body z více bodovacích dostihů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích dostihů. Je-li i potom součet shodný, získává dostihový titul, nebo výsledné umístění více jedinců.

Titul zaznamená DaCK na žádost majitele psa do průkazu původu psa.

Coursingový vítěz roku se uděluje v kategoriích dospělí a sprinter. Uděluje se za každé plemeno a pohlaví zvlášť. Titul uděluje DaCK na základě výsledků bodovacích coursingů. Titul může získat pouze pes, který startuje na licenci ČMKU. Podmínky soutěže o titul Coursingový vítěz roku upravuje Národní dostihový a coursingový řád v kapitole 3.14.2.

Body se přidělují dle počtu startujících psů v 1.kole a výsledného pořadí. (Pokud se běží mix, přiděluje se dle výsledku mixu.)

Např. startujících 8 => 1.místo – 8b., 2.místo – 7b., 3.místo – 6b., 4. místo – 5b., 5.místo – 4b., 6.místo – 3b., 7.místo – 2b. 8.místo – 1b.

Započítávají se výsledky za polovinu + 1 coursing z celkového počtu uskutečněných bodovacích coursingů v příslušném roce.

Získá-li pes body z více bodovacích coursingů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích coursingů. Je-li i potom součet shodný, získává coursingový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

Titul zaznamená DaCK na žádost majitele psa do průkazu původu psa.