DOSTIHOVÝ & COURSINGOVÝ VÍTĚZ (ČMKU)

Dostihový vítěz roku (příslušného roku) se uděluje v kategoriích – dospělý, senior a sprinter. Uděluje se za každé plemeno a pohlaví zvlášť. Titul uděluje DaCK na základě výsledků bodovacích dostihů. Body za umístění se přidělují podle doběhu chrtů ve finále. Titul může získat pouze pes, který startuje na licenci ČMKU.

Boduje se umístění v „A“ a „B“ finále takto (umístění – počet bodů):

A“ finále: 1. místo – 15 bodů, 2. místo – 13, 3. místo – 11, 4. místo – 9, 5. místo – 8, 6. místo – 7. bodů.

B“ finále: 1. místo – 6 bodů, 2. místo – 5, 3. místo – 4, 4. místo – 3, 5. místo – 2, 6. místo – 1 bod.

Titul zaznamená DaCK na žádost majitele psa do průkazu původu psa.

Pro zařazení do soutěže musí pes absolvovat a získat body alespoň z pěti bodovacích dostihů. Započítávají se výsledky za polovinu + 1 dostih z celkového počtu uskutečněných bodovacích dostihů v příslušném roce. Získá-li pes body z více bodovacích dostihů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích dostihů. Je-li i potom součet shodný, získává dostihový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.

Coursingový vítěz roku (příslušného roku) se uděluje v kategoriích dospělí a sprinter. Uděluje se za každé plemeno a pohlaví zvlášť. Titul uděluje DaCK na základě výsledků bodovacích coursingů. Body za umístění se přidělují podle výsledného pořadí. Titul může získat pouze pes, který startuje na licenci ČMKU.

Boduje se takto (umístění počet bodů):

1. místo – 15 bodů, 2. místo – 13, 3. místo – 11, 4. místo – 9, 5. místo – 8, 6. místo – 7, 7. místo – 6, 8. místo – 5, 9. místo – 4, 10. místo – 3, 11. místo – 2, 12. místo – 1 bod.

Titul zaznamená DaCK na žádost majitele psa do průkazu původu psa.

Pro zařazení do soutěže musí pes absolvovat a získat body alespoň z pěti bodovacích coursingů. Započítávají se výsledky za polovinu + 1 coursing z celkového počtu uskutečněných bodovacích coursingů v příslušném roce. Získá-li pes body z více bodovacích coursingů, sčítá se příslušný počet z nejlepších umístění psa. Při rovnosti bodů (v kategorii a pohlaví) se u těchto jedinců sčítají body ze všech bodovacích coursingů. Je-li i potom součet shodný, získává coursingový titul, nebo výsledné umístění, více jedinců.