ČESKÝ ŠAMPION KRÁSY & VÝKONU

Podmínky pro udělení titulu „ŠAMPION KRÁSY A VÝKONU ČR“

K získání tohoto titulu musí pes/fena získat, a to nejméně ve dvou závodních sezonách a nejméně ve dvou výstavních sezonách (jedna sezona = kalendářní rok):

1. 3x čekatelství CACT z dostihu, či coursingu.

2. 3x čekatelství CAC nejméně od dvou různých rozhodčích. CAC kartu lze použít jen 1x, nelze použít kartu, která byla již použita k udělení jiného titulu (Ch, GrCh).

3. Musí se na závodech s udělováním CACT (musí být nejméně tři jedinci v plemeni na startu) nejméně 5x umístit v 1. polovině startovního pole (= v případě lichého počtu startujících se zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů), a na coursingu současně i získat nejméně 2/3 možného celkového počtu bodů. Do požadovaného počtu se započítávají i CACT uvedeni v bodě 1). Údaje je třeba doložit potvrzením DaCK

4. CACT muže získat i pes/fena, kteří již titul Šampion krásy a výkonu ČR mají, pak Res. CACT platí jako CACT. Potvrzení titulu si majitel s Res. CACT ověří na sekretariátu ČMKU. Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT karet z dostihu/coursingu, tří karet CAC, kopie Dostihové licence s vyznačenými potřebnými pěti závody, potvrzením DaCK a průkazu původu psa.