ČESKÝ ŠAMPION PRÁCE (DOSTIH/COURSING)

Šampion práce ČR (DOSTIHOVÝ/COURSINGOVÝ)

Podmínky pro udělení titulu „ŠAMPION PRÁCE ČR“

K získání tohoto titulu musí pes/fena získat:

1. 3x čekatelství CACT z dostihu či coursingu a to nejméně ve dvou závodních sezonách (jedna sezona = kalendářní rok).

2. CACT muže získat i pes/fena, kteří již titul Šampión práce ČR mají, pak Res. CACT platí jako CACT. Potvrzení titulu si majitel s Res. CACT ověří na sekretariátu ČMKU.

Titul uděluje ČMKU na základě dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT karet z dostihu/coursingu a průkazu původu psa/feny.