KLUBOVÝ DOSTIHOVÝ ŠAMPION (BKB)

K získání titulu kl. dosithový šampion je třeba nasbírat 40 bodů z odběhaných dostihů a minimálně třikrát se umístit na prvním místě (započítává klasik, senior, soloracing na DL). Bodovaná jsou umístění v závislosti na počtu zúčastněných basenji s licencí. (6basenji = 1.místo – 6bodů, 2.místo – 5bodů….) Kl. dostihový šampion vám bude přiznán na základě výsledků uvedených v Dostihové licenci.